Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρεία μας έχει Εταιρικό κεφάλαιο 10.000,00 ευρώ, ο αριθμός καταχώρησης της στο Γ.Ε.Μ.Η. είναι 143729206000 και στεγάζεται στην διεύθυνση Εγνατίας 154 Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54636 σε εγκαταστάσεις της ΔΕΘ-HELEXPO.

Μέτοχοι της είναι η Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με Μετοχές, με την επωνυμία «EKSAGON HOLDINGS LTD» (ΕΚΣΑΓΚΟΝ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚΣ ΛΤΔ) που εδρεύει στη Λεμεσό Κύπρου, επί της οδού Σπύρου Αραούζου 165, LORDOS WATERFRONT COURT, Floor 2, Flat 201A, 3036, που έχει εγγραφεί νόμιμα στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, με Αριθμό Εγγραφής ΗΕ 358690 που εκπροσωπείται νόμιμα από το Διευθυντή αυτής, Ανδρέα Κωνσταντινίδη του Ευριπίδη και της Ανδρονίκης, κάτοικο Κύπρου, με ποσοστό 95% επί του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων ήτοι 9.500,00 ευρώ και η Άννα Κωνσταντινίδου του Ευριπίδη και της Ανδρονίκης, κάτοικος Κύπρου, με ποσοστό 5% επί του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων ήτοι 500,00 ευρώ.

Διαχειριστής της είναι η Άννα Κωνσταντινίδου του Ευρυπίδη και της Ανδρονίκης, κάτοικος Κύπρου.